Leif Memberen a Fans vun eisem Floumaart,

Dei Aktuell Datumen fannt Dier HEI.

Ufank fir auszestellen: 8:30 Auer.
Den Tarif ass 25€, emoleg pro Joer fir d’Memberskart.

D‘ Entrée fir d‘ Visiteuren ass GRATIS, vun 9:00-12:00 Auer.
Eis Kaffi’s Stuff ass och erëm op!

De Comité vum MCCL seet Iech MERCI